Návštevy pacientov Psychiatrickej nemocnice Profesora Matulaya Kremnica


od 4. júna 2020


 


Počnúc 4. júnom 2020 sú na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/4593/2020 zo dňa 3. júna 2020 povolené


 


Návštevy


pacientov Psychiatrickej nemocnice Profesora Matulaya Kremnica


 


akútneho, chronického a gerontopsychiatrického oddelenia v čase


 


                                                               Pondelok – Nedeľa 13.00 – 17.00 hod.


 


detského psychiatrického oddelenia v čase


 


Streda, Sobota 13.00 – 17.00 hod., Nedeľa 9.00 – 11.30 hod., 13.00 – 17.00 hod.


 


Pri rešpektovaní nasledovných opatrení:


 1. návštevy sú povolené maximálne pre 2 osoby na jedného pacienta v trvaní 30 min.

 2. každá vstupujúca osoba je povinná si pri vstupe nechať odmerať teplotu, vykonať hygienu rúk poskytnutým dezinfekčným prostriedkom, poskytnúť svoje kontaktné údaje  a podpísaním predloženého formulára písomne prehlásiť, že neprejavuje príznaky akútneho respiračného ochorenia a nepatrí medzi osoby choré alebo podozrivé z ochorenia COVID-19 alebo podliehajúce karanténnym opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19

 3. návštevy sa prednostne realizujú vo vonkajších priestoroch nemocnice (všetkých dostupných priestoroch areálu)

 4. pri návšteve vnútorných priestorov nemocnice je návšteva povinná si chrániť dýchacie cesty prineseným rúškom

 5. návštevy nie sú povolené osobám chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID-19 alebo podliehajúcim karanténnym opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19

 6. v záujme plynulého vybavovania karanténnych opatrení pri vstupe do nemocnice a ich následného dodržiavania v areáli a priestoroch nemocnice je návšteva možná len v konkrétnom čase v rámci návštevných hodín uvedených vyššie a dohodnutom so zamestnancami jednotlivých oddelení:

   

  v pracovných dňoch v čase 7.00 – 15.00


 • akútne oddelenie, gerontopsychiatrické oddelenie         MUDr. Kutišová                0917 930272

 • chronické oddelenie                                                                     Mgr. Janovský                  045 6705512

 • detské psychiatrické oddelenie                                                Mgr. Nikšičová                 045 6705217


 


v inom čase, resp. v sobotu a nedeľu


 • spojovateľka                                                                                    službukonajúci lekár       045 6705111


 


 


 


Ing. Vladimír Husárček


              riaditeľ


 
Informácia pre pacientov
 
    Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica oznamuje pacientom, že dňom 25. mája 2020 obnovila prijímanie pacientov na plánovanú ústavnú hospitalizáciu.
 
 
Ing. Vladimír Husárček
           riaditeľ

  

NÁVŠTEVNÉ HODINY

Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya
Československej armády 234/139
967 01 Kremnica
IČO: 00 606 987
DIČ: 2020536562


Tel.: +421 45 6705 111 ústredňa

Fax: +421 45 6742 149

Mail:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ďalšie telefonické kontakty:

sekretariát riaditeľa:   +421 45 6705 110

námestník pre HTÚ:     +421 45 6705 133

námestníčka pre ošetrovateľstvo:     +421 45 6705 113

ekonomický úsek:     +421 45 6705 115 

úsek správy majetku:     +421 45 6705 114

úsek verejného obstarávania:     +421 45 6705 152

úsek dopravy + prevádzkový technik:    +421 45 6705 126, +421 45 6705 116