Zmena návštevných hodín

Návštevy na akútnom a chronickom oddelení PN Kremnica sú povolené:

pondelok – piatok:     od 12.00 – do 17.00 hod.,

sobota, nedeľa, sviatky: od 9.00 – do 17.00 hod.

Je nutné rešpektovať pacientov liečebný režim (lieky, stravovanie, aktivity).
Každá návšteva je povinná ohlásiť sa na vrátnici a u službukonajúcej zdravotnej sestry.
Ak je návštevník pod vplyvom návykovej látky, návšteva mu nebude umožnená.
Veci, ktoré návšteva donesie pacientovi podliehajú kontrole na oddelení.
Návštevám nie je povolené zdržiavať sa na izbách pacientov.
Na zatvorenom odd. po súhlase ošetr.lekára, alebo primára odd., ak to zdravotný stav pacienta umožní, môže byť povolená návšteva aj mimo návštevných hodín (napr. doobeda).

    Mgr. Mariana Štulajterová                                        MUDr. Alena Kutišová
poverená zastupovaním riaditeľa                           primár akútneho a chron. odd.


Návštevné hodiny na gerontopsychiatrickom a detskom oddelení ostávajú nezmenené a v platnosti nasledovne:


Streda: od 13.00 – do 17.00 hod.

Sobota: od 13.00 – do 17.00 hod.

Nedeľa, Sviatky: od 9.00 hod. - do 11.30 hod. a od 13.00 hod. - do 17.00 hod.