ZMLUVY - ROK 2018

 

Číslo
zmluvy
Zmluvná strana Názov zmluvy

Suma [v €]

Dátum
uzavretia
zmluvy
Účinnosť Platnosť zmluvy
1/2018   Xepap spol. s r.o., Jesenského č. 4703, 960 01 Zvolen
IČO: 31628605
 Kúpna zmluva na dodávku kancelárskych potrieb 

 

 4 019,44,-€ 06.12.2017  01.01.2018  Platná od 01.01.2018 do 31.12.2018

 

 2/2018   BANCHEM s.r.o., Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 36227901
 Kúpna zmluva na dodávku čistiacich prostriedkov a potrieb

 

 5 839,91,-€

 

14.12.2017  01.01.2018   Platná od 01.01.2018 do 31.12.2018 
 3/2018   PC Sema s.r.o., Bôrická cesta č. 103, 010 01 Žilina
IČO: 36426041
 Kúpna zmluva na dodávku spotrebného materiálu do IKT   9 987,60,-€  15.12.2017  01.01.2018  Platná od 01.01.2017 do 31.12.2018  
4/2018    Vidra a spol. s.r.o., Štrková č. 8, 011 96 Žilina
IČO: 31589561
Kúpna zmluva na dodávku dezinfekcie

 

 7 363,32,-€  19.12.2017  01.01.2018   Platná od 01.01.2018 do 31.12.2018

 

5/2018    MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
IČO: 35743565
 Realizačná zmluva k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb - dodávka elektrickej energie  21 624,96,-€   20.12.2017 01.01.2018  Platná od 01.01.2018 do 31.12.2018  
6/2018   SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
 Realizačná zmluva k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb - dodávka zemného plynu  116 074,86,-€  20.12.2017    06.01.2018  Platná od 01.01.2018 do 31.12.2018 
   VšZP a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
IČO: 35937874
Dodatok č. 25 k Zmluve č. 17/2011 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti  57,60,-€/ oš. deň 21.12.2017   06.01.2018  Platný od 01.01.2018 do 30.09.2018 
   UNION ZP a.s., Bajkalská č. 29/A, 821 08 Bratislava
IČO: 36284831
Dodatok č. 15 k Zmluve č. 49/2013 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti  -  21.12.2017  11.01.2018   Platný od 21.12.2017
49/2017   Innovatrics s.r.o., Pri vinohradoch 82, 831 06 Bratislava
IČO: 36280712
Zmluva na dodávku a servis dochádzkového systému Fingera

 

7 767,60,-€ - dodávka a montáž systému

a 1 281,60,-€ ročný poplatok za servis 
22.12.2017  12.01.2018   Platná od 22.12.2017 na neurčito  
   MUDr. Viliam Višňovský, Vademecum, s.r.o., Dolná č. 49/21, 967 01 Kremnica
IČO: 36646334 
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 13/2013 na odber prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu  podľa cenníka 21.12.2017    16.01.2018   Platný od 01.01.2018 do 31.12.2018 
   MUDr. Jozef Patsch, zubná ambulancia, Dolná č. 49/21, 967 01 Kremnica
IČO: 31904653 
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 14/2013 na odber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu  podľa cenníka  21.12.2017   16.01.2018  Platný od 01.01.2018 do 31.12.2018  
   MUDr. Jana Draženská, zubná ambulancia, Dolná č. 49/21, 967 01 Kremnica
IČO: 37898779
 Dodatok č. 5 k Zmluve č. 15/2013 na odber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu podľa cenníka  21.12.2017  16.01.2018    Platný od 01.01.2018 do 31.12.2018 
   MUDr. Dana Blahyjová, Kremzdrav, s.r.o., Dolná č. 49/21, 967 01 Kremnica
IČO: 36646474
 Dodatok č. 5 k Zmluve č. 17/2013 na odber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu podľa cenníka 21.12.2017  16.01.2018   Platný od 01.01.2018 do 31.12.2018 
   MUDr. Katarína Kvoriaková, Kremienok, s.r.o., Dolná č. 90, 967 01 Kremnica
IČO: 36642525
 Dodatok č. 5 k Zmluve č. 18/2013 na odber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu podľa cenníka 21.12.2017   16.01.2018 Platný od 01.01.2018 do 31.12.2018 
   MUDr. Ivan Palúch, odborná ambulancia, Dolná č. 49/21, 967 01 Kremnica
IČO: 37956116
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 19/2013 na odber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu podľa cenníka  21.12.2017  16.01.2018  Platný od 01.01.2018 do 31.12.2018 
   Martina Horváthová, pedikúra, Jula Horvátha 904/38, 967 01 Kremnica
IČO: 41048431
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 23/2013 na odber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu  podľa cenníka 21.12.2017   16.01.2018   Platný od 01.01.2018 do 31.12.2018 
   Miriam Brhlíková, kozmetika, J. Langsfelda č. 717/2, 967 01 Kremnica
IČO: 4719526
 Dodatok č. 5 k Zmluve č. 36/2013 na odber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu podľa cenníka  21.12.2017  16.01.2018 Platný od 01.01.2018 do 31.12.2018 
   Ľubica Hrabovská, Pedikúra, Zámocké námestie č. 580/18, 967 01 Kremnica
IČO: 44552017
 Dodatok č. 5 k Zmluve č. 27/2014 na odber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu podľa cenníka 21.12.2017   16.01.2018  Platný od 01.01.2018 do 31.12.2018 
   LAKME s.r.o., MUDr. Renata Podobenová, gynekologická ambulancia, ul. Dolná č. 906/33, 969 01 Banská Štiavnica
IČO: 36864285
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 18/2015 na odber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu podľa cenníka 21.12.2017   16.01.2018  Platný od 01.01.2018 do 31.12.2018  
   MUDr. Igor Račko, súkromná zubná ambulancia, ul. Dolná č. 85/38, 967 01 Kremnica
IČO: 34254340
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 27/2016 na odber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu  podľa cenníka 21.12.2017   16.01.2018  Platný od 01.01.2018 do 31.12.2018 
7/2018   jai group s.r.o., Farská č. 1339/44, 949 01 Nitra
IČO: 45328919
Zmluva o dielo - rekonštrukcia suterénu na akútnom oddelení  32 397,-€   15.01.2018   18.01.2018  Platná od 15.01.2018, vykonanie a odovzdanie diela do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy t.j. do 18.04.2018 
   DD a DSS Kremnica, Bystrická č. 447/25, 967 01 Kremnica
IČO: 00647900
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 22/2013 na odber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu  podľa cenníka   21.12.2017 18.01.2018  Platný od 01.01.2018 do 31.12.2018 
   EKO LOG s.r.o., Brnianska č. 2, 911 05 Trenčín
IČO: 3625473
Dodatok č. 6 k Zmluve č. 2/2002 na odber nebezpečného odpadu  podľa cenníka 21.12.2017  18.01.2018  Platný od 01.01.2018 do 31.12.2018