32/2018ZMLUVY - ROK 2018

 

Číslo
zmluvy
Zmluvná strana Názov zmluvy

Suma [v €]

Dátum
uzavretia
zmluvy
Účinnosť Platnosť zmluvy
1/2018   Xepap spol. s r.o., Jesenského č. 4703, 960 01 Zvolen
IČO: 31628605
 Kúpna zmluva na dodávku kancelárskych potrieb 

 

 4 019,44,-€ 06.12.2017  01.01.2018  Platná od 01.01.2018 do 31.12.2018

 

 2/2018   BANCHEM s.r.o., Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 36227901
 Kúpna zmluva na dodávku čistiacich prostriedkov a potrieb

 

 5 839,91,-€

 

14.12.2017  01.01.2018   Platná od 01.01.2018 do 31.12.2018 
 3/2018   PC Sema s.r.o., Bôrická cesta č. 103, 010 01 Žilina
IČO: 36426041
 Kúpna zmluva na dodávku spotrebného materiálu do IKT   9 987,60,-€  15.12.2017  01.01.2018  Platná od 01.01.2017 do 31.12.2018  
4/2018    Vidra a spol. s.r.o., Štrková č. 8, 011 96 Žilina
IČO: 31589561
Kúpna zmluva na dodávku dezinfekcie

 

 7 363,32,-€  19.12.2017  01.01.2018   Platná od 01.01.2018 do 31.12.2018

 

5/2018    MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
IČO: 35743565
 Realizačná zmluva k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb - dodávka elektrickej energie  21 624,96,-€   20.12.2017 01.01.2018  Platná od 01.01.2018 do 31.12.2018  
6/2018   SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
 Realizačná zmluva k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb - dodávka zemného plynu  116 074,86,-€  20.12.2017    06.01.2018  Platná od 01.01.2018 do 31.12.2018 
   VšZP a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
IČO: 35937874
Dodatok č. 25 k Zmluve č. 17/2011 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti  57,60,-€/ oš. deň 21.12.2017   06.01.2018  Platný od 01.01.2018 do 30.09.2018 
   UNION ZP a.s., Bajkalská č. 29/A, 821 08 Bratislava
IČO: 36284831
Dodatok č. 15 k Zmluve č. 49/2013 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti  -  21.12.2017  11.01.2018   Platný od 21.12.2017
49/2017   Innovatrics s.r.o., Pri vinohradoch 82, 831 06 Bratislava
IČO: 36280712
Zmluva na dodávku a servis dochádzkového systému Fingera

 

7 767,60,-€ - dodávka a montáž systému

a 1 281,60,-€ ročný poplatok za servis 
22.12.2017  12.01.2018   Platná od 22.12.2017 na neurčito  
   MUDr. Viliam Višňovský, Vademecum, s.r.o., Dolná č. 49/21, 967 01 Kremnica
IČO: 36646334 
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 13/2013 na odber prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu  podľa cenníka 21.12.2017    16.01.2018   Platný od 01.01.2018 do 31.12.2018 
   MUDr. Jozef Patsch, zubná ambulancia, Dolná č. 49/21, 967 01 Kremnica
IČO: 31904653 
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 14/2013 na odber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu  podľa cenníka  21.12.2017   16.01.2018  Platný od 01.01.2018 do 31.12.2018  
   MUDr. Jana Draženská, zubná ambulancia, Dolná č. 49/21, 967 01 Kremnica
IČO: 37898779
 Dodatok č. 5 k Zmluve č. 15/2013 na odber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu podľa cenníka  21.12.2017  16.01.2018    Platný od 01.01.2018 do 31.12.2018 
   MUDr. Dana Blahyjová, Kremzdrav, s.r.o., Dolná č. 49/21, 967 01 Kremnica
IČO: 36646474
 Dodatok č. 5 k Zmluve č. 17/2013 na odber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu podľa cenníka 21.12.2017  16.01.2018   Platný od 01.01.2018 do 31.12.2018 
   MUDr. Katarína Kvoriaková, Kremienok, s.r.o., Dolná č. 90, 967 01 Kremnica
IČO: 36642525
 Dodatok č. 5 k Zmluve č. 18/2013 na odber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu podľa cenníka 21.12.2017   16.01.2018 Platný od 01.01.2018 do 31.12.2018 
   MUDr. Ivan Palúch, odborná ambulancia, Dolná č. 49/21, 967 01 Kremnica
IČO: 37956116
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 19/2013 na odber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu podľa cenníka  21.12.2017  16.01.2018  Platný od 01.01.2018 do 31.12.2018 
   Martina Horváthová, pedikúra, Jula Horvátha 904/38, 967 01 Kremnica
IČO: 41048431
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 23/2013 na odber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu  podľa cenníka 21.12.2017   16.01.2018   Platný od 01.01.2018 do 31.12.2018 
   Miriam Brhlíková, kozmetika, J. Langsfelda č. 717/2, 967 01 Kremnica
IČO: 4719526
 Dodatok č. 5 k Zmluve č. 36/2013 na odber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu podľa cenníka  21.12.2017  16.01.2018 Platný od 01.01.2018 do 31.12.2018 
   Ľubica Hrabovská, Pedikúra, Zámocké námestie č. 580/18, 967 01 Kremnica
IČO: 44552017
 Dodatok č. 5 k Zmluve č. 27/2014 na odber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu podľa cenníka 21.12.2017   16.01.2018  Platný od 01.01.2018 do 31.12.2018 
   LAKME s.r.o., MUDr. Renata Podobenová, gynekologická ambulancia, ul. Dolná č. 906/33, 969 01 Banská Štiavnica
IČO: 36864285
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 18/2015 na odber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu podľa cenníka 21.12.2017   16.01.2018  Platný od 01.01.2018 do 31.12.2018  
   MUDr. Igor Račko, súkromná zubná ambulancia, ul. Dolná č. 85/38, 967 01 Kremnica
IČO: 34254340
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 27/2016 na odber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu  podľa cenníka 21.12.2017   16.01.2018  Platný od 01.01.2018 do 31.12.2018 
7/2018   jai group s.r.o., Farská č. 1339/44, 949 01 Nitra
IČO: 45328919
Zmluva o dielo - rekonštrukcia suterénu na akútnom oddelení  32 397,-€   15.01.2018   18.01.2018  Platná od 15.01.2018, vykonanie a odovzdanie diela do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy t.j. do 18.04.2018 
   DD a DSS Kremnica, Bystrická č. 447/25, 967 01 Kremnica
IČO: 00647900
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 22/2013 na odber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu  podľa cenníka   21.12.2017 18.01.2018  Platný od 01.01.2018 do 31.12.2018 
   EKO LOG s.r.o., Brnianska č. 2, 911 05 Trenčín
IČO: 3625473
Dodatok č. 6 k Zmluve č. 2/2002 na odber nebezpečného odpadu  podľa cenníka 21.12.2017  18.01.2018  Platný od 01.01.2018 do 31.12.2018 
 8/2018  Allianz - Slovenská poisťovňa  a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
IČO: 00151700
 Poistná zmluva na budovy PN  502,76,-€ 18.01.2018   24.01.2018 

Platná od 19.01.2018 do 30.04.2018

 
   Neurolocus s.r.o., MUDr. Soňa Liptáková, PhD., Dolná č. 49/21, 967 01 Kremnica
IČO: 36787451
 Dodatok č. 5 k Zmluve č. 20/2013 na odber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu      podľa cenníka  21.12.2017   25.01.2018  Platný od 01.01.2018 do 31.12.2018  
 

 Novaderm s.r.o., MUDr. Markéta Smolárová, Dolná č. 49/21, 967 01 Kremnica

IČO: 36639249

 Dodatok č. 5 k Zmluve č. 21/2013 na odber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu  podľa cenníka  21.12.2017 25.01.2018 Platný od 01.01.2018 do 31.12.2018 
9/2018   Ján Búry K& B, Bystrická č. 442/15, 967 01 Kremnica
IČO: 33332096
Kúpna zmluva na dodávku vodoinštalačného, železiarskeho a ostatného materiálu   1 820,20,-€   29.01.2018   15.02.2018   Platná od 15.02.2018 do 14.02.2019  
   Ján Baláš, Sama Chalupku č. 284/17, 967 01 Kremnica
IČO: 43254870
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 22/2016 o vykonávaní DZS  podľa cenníka  28.12.2017  07.02.2018  Platný od 01.01.2018 do 31.12.2018 
 10/2018   Daniel Friebert, Veterníka č. 112/9, 967 01 Kremnica
IČO: 34610863
Kúpna zmluva na dodávku elektromateriálu    836,26,-€  31.01.2018 10.02.2018 Platná od 10.02.2018 do 09.02.2019
 11/2018  Spojená škola internátna Kremnica, ul. Sama Chalupku č. 315/16, 967 01 Kremnica
IČO: 00410578
 Zmluva o výpožičke majetku štátu - nebytové priestory na zabezpečenie vyučovacieho procesu a činností s ním súvisiacich pre detských pacientov PN 2 800,-€/rok 

21.12.2017

Súhlas MZ SR daný dňom 25.01.2018
07.02.2018  Platná od 25.01.2018 do 06.02.2023 
   UNION ZP a.s., Bajkalská č. 29/A, 821 08 Bratislava
IČO: 36284831
Dodatok č. 16 k Zmluve č. 49/2013 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti  54,-€/oš.deň 23.01.2018  08.02.2018  Platný od 01.01.2018 do 31.12.2018 
   Kozmetický salón ELYSIUM, Mgr. Jana Račková, ul. Dolná č. 85/37, 967 01 Kremnica Dodatok č. 2 k Zmluve č. 28/2016 na odber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu  podľa cenníka 21.12.2017  07.02.2018  Platný od 01.01.2018 do 31.12.2018 
 13/2018  Ing. Miloš Dub, Generála Asmolova č. 2008/94, 960 01 Zvolen
IČO: 45920834
Kúpna zmluva na dodávku čerstvých slepačích vajec 5 073,-€   21.02.2018    01.04.2018 Platná od 04.01.2018 do 31.03.2019
 14/2018  Ján Búry K & B, Bystrická č. 442/15, 967 01 Kremnica Kúpna zmluva na dodávku kuchynských, jedálenských a iných potrieb  1 901,00,-€  23.02.2018 20.03.2018  Platná od 20.03.2018 do 19.03.2019
 15/2018  INMEDIA spol. s r.o., Námestie SNP č. 11, 960 01 Zvolen Darovacia zmluva - 7 ks gastronádob   569,77,-€  09.02.2018 14.03.2018   Jednorazový výkon
 16/2018  QUILTEX a.s., Garbiarska č. 678, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36386448
Kúpna zmluva na dodávku posteľnej, hygienickej a kuchynskej bielizne

 

2 997,00,-€ 

 

26.02.2018  14.03.2018   Platná od 14.03.2018 do 13.03.2019 -
 18/2018  SERVIER SLOVENSKO spol. s r.o., Eurovea - Central 3, Pribinova 10, 811 09 Bratislava
IČO: 35707135
Darovacia zmluva na lieky 

bezplatne

Hodnota liekov:

1 458,93,-€ 
28.02.2018  20.03.2018    Jednorazový výkon    
20/2018   Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya Kremnica, ul. Čsl. armády č. 234/139, 967 01 Kremnica
IČO: 00606987
Kolektívna zmluva na rok 2018  -   29.03.2018  06.04.2018  Platná od 01.04.2018 do 31.03.2019
 19/2018  Orange Slovensko a.s., Metodova č. 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
Zmluva o poskytovaní verejných služieb   40,-€  02.03.2018 07.04.2018 Platná od 02.03.2018 do 01.03.2020 (viazanosť 24 mesiacov)

 

 21/2018  Fatra TIP s.r.o., Priemyselná zóna Košúty II, 036 01 Martin
IČO: 36412741
Kúpna zmluva na dodávku zemiakov, zeleniny a ovocia  23 289,94,-€   09.03.2018 09.03.2018  Platná od 14.03.2018 do 13.03.2019 
   Dôvera ZP a.s., Einsteinova č. 25, 851 01 Bratislava
IČO: 35942436
Dodatok č. 16 k Zmluve č. 8/2014 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti  55,20/oš.deň starostlivosti   26.03.2018  12.04.2018   Platný od 01.04.2018 na neurčito 
 22/2018  Infosystémy spol. s r.o., Ul. Československej armády č. 270/70, 967 01 Kremnica
IČO: 36640859
Zmluva o poskytovaní servisných a konzultačných služieb na výpočtovej technike 480,-€/mesiac  16.04.2018  17.04.2018   Platná od 16.04.2018 do 31.03.2020
23/2018   Slovak Telekom a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - poplatok mobilný telefón pre lekársku pohotovostnú službu 1,-€/mesiac   18.04.2018  28.04.2018  Platná od 18.04.2018 na dobu neurčitú
24/2018   KORAKO plus, s.r.o., Bielická č. 369, 958 04 Partizánske
IČO: 43959954
Kúpna zmluva na dodávku pracovných odevov   2 711,40 02.05.2018  20.05.2018 Platná od 20.05.2018 do 19.05.2019 
   Infosystémy spol. s r.o., Ul. Československej armády č. 270/70, 967 01 Kremnica
IČO: 36640859
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 22/2018 o poskytovaní servisných a konzultačných služieb na výpočtovej technike  -  30.04.2018  11.05.2018  Platný od 30.04.2018 do 31.03.2020 
   Dôvera ZP a.s., Einsteinova č. 25, 851 01 Bratislava
IČO: 35942436
Dodatok č. 17 k Zmluve č. 8/2014 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti      57,20,-€/oš.deň 30.04.2018  11.05.2018  Platný od 01.05.2018 na neurčito 
25/2018    ČSOB Poisťovňa a.s., Žižkova č. 11, 811 02 Bratislava
IČO: 31325416
Poistná zmluva na poistenie majetku

 

1253,36,-€/rok

 

25.04.2018  12.05.2018  Platná od 01.05.2018 na dobu neurčitú  
26/2018   Angelini Pharma Osterreich GmbH, Brigittenauer Lande 50-54, 1200 Viedeň, Rakúsko Darovacia zmluva na lieky  Celková hodnota daru: 1041,€ bez DPH   16.04.2018 12.05.2018  Jednorazový výkon 
27/2018   SBS KOBRA Martin s.r.o., Slovany č. 65, 036 01 Martin  Zmluva o poskytnutí služby fyzickej ochrany majetku  6,92 € s DPH/hod.  6,92 € s DPH/hod. 19.05.2018  Platná od 15.05.2018 do 31.12.2018 
   VšZP a.s., Panónska cesta č. 2, 851 04 Bratislava
IČO: 35937874
Dodatok č. 26 k Zmluve č. 17/2011 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 59,10 €/oš.deň    30.04.2018  19.05.2018  Platný od 01.05.2018
   UNION ZP a.s., Karadžičova č. 10, 814 53 Bratislava
IČO: 36284831
 Dodatok č. 17 k Zmluve č. 49/2013 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti  -   30.04.2018   19.05.2018  Platný od 01.05.2018    
28/2018   Top privacy s.r.o., Kollárova č. 73, 036 01 Martin
IČO: 51421291
Zmluva o poskytovaní služieb – ochrana osobných údajov

 

 450,-€/mesiac +   cestovné náhrady a náhrada za stratu času  18.05.2018 22.05.2018  Platná od 18.05.2018 do 31.12.2020
   JUDr. Eva Považanová, advokátka, Jiráskova 400/21, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 31924280
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 27/2017 o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora -   18.05.2018 29.05.2018 Platný od 18.05.2018 na neurčito  
29/2018   ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, 972 47 Oslany
IČO: 31594689
Kúpna zmluva na dodávku pracovnej obuvi    1 771,74,-€ 24.05.2018   01.06.2018  Platná od 01.06.2018 do 31.05.2019 
 30/2018   UNIQA poisťovňa a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27
IČO: 00653501
Zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom profesie - lekár  1 810,-€/rok   02.05.2018 29.05.2018   Platná od 03.05.2018 na neurčito 
31/2018   BENSOL s.r.o., Ul. J.Horvátha 905/40 B, 967 01 Kremnica
IČO: 50769821
 Zmluva o zabezpečení BOZP a PO  480,-€/mesiac  31.05.2018   02.06.2018   Platná od 01.06.2018 do 31.12.2020 
 32/2018  

Jana Siráňová, Tehelná 1235/3, 038 52 Sučany

IČO: 41526732
Zmluva o nájme nebytového priestoru – nemocničný bufet 3611,60,-€/rok (2000,-€ nájom + 1611,60,-€ energie, kúrenie, voda)

14.05.2018

Súhlas MF SR daný 13.6.2018
01.07.2018 Platná od 13.06.2018 do 12.06.2023
   

SBS KOBRA Martin s.r.o., Slovany č. 65, 036 01 Martin

IČO: 36390526
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 27/2018 o poskytnutí služieb fyzickej ochrany majetku  8,64 € s DPH/hod  28.06.2018 05.07.2018 Platná od 28.06.2018 do 31.12.2018
   

Arspharm s.r.o., Dr. Jánskeho 19, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 3664865
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 23/2017 Z201726442_Z na dodávku liekov a liečiv - 26.06.2018 17.07.2018 Platný od 25.07.2018 do 30.09.2018
   

Dôvera ZP a.s., Einsteinova č. 25, 851 01 Bratislava

IČO: 35942436
Dodatok č. 18 k Zmluve č. 8/2014 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 57,20,-€/oš.deň 28.06.2018 31.07.2018 Platný od 01.07.2018 do 30.09.2018