Rozvoj kybernetickej bezpečnosti v podmienkach Psychiatrickej nemocnice Profesora Matulaya Kremnica

Projekt ,,Rozvoj kybernetickej bezpečnosti v podmienkach Psychiatrickej nemocnice Profesora Matulaya Kremnica“, v plnej výške 199 669,03 Eur financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra Európskeho fondu regionálneho rozvoja, sa po splnení všetkých formálnych záležitostí začal realizovať v auguste 2023 a bude sa implementovať v našej nemocnici do konca októbra 2023. Cieľom projektu je zabezpečiť trvalo udržateľnú produkčnú prevádzku infraštruktúry IKT, informačnú a kybernetickú bezpečnosť nemocnice, a tým splniť vysoké požiadavky na bezpečnú prevádzku nemocničných informačných systémov.

 

 

Naša nemocnica bola úspešná v získaní finančných prostriedkov v sume 2 000 Eur z grantu Sadíme budúcnosť jeseň 2023 na projekt malého ovocného sadu, ktorý vznikne pri terapeutickej a ovocnej záhrade v našom areály. Projekt sa bude realizovať na jeseň v roku 2023. 

KNIŽNÁ BÚDKA

Vážený zamestnanci a pacienti, 

oznamujeme Vám, že od 29.9.23 je v priestoroch areálu nemocnice na začiatku chodníka do terapeutickej záhrady osadená knižná búdka, ktorá bude slúžiť všetkým , ktorý radi čítajú. Zadarmo si tam môžete požičať knihy. Veríme, že po prečítaní ich tam nepoškodené vrátite pre ďalších čitateľov a táto naša aktivita tak bude mať význam. Knihy nám bezplatne poskytol www.martinus.sk , za čo mu ďakujeme. Sú tam knihy nové, rôznych žánrov a zamerania, tak aby si vybral každý. 

 

                                            S pozdravom ostáva Vaša nemocnica 

 

 

Tento týždeň sa u nás v areáli nemocnice konal koncert slovenskej  speváčky Katky Koščovej a klaviristu Daniela Špinera, ktorí prišli zaspievať našim pacientom a zamestnancom. Po koncerte vystúpili aj naši detskí pacienti s vlastnou tvorbou, ktorá sa Katke veľmi páčila. Ďakujeme všetkým  veľmi pekne za vašu účasť a príjemné ohlasy. Vaša nemocnica. 

 

 

PRI PSYCHIATRICKEJ NEMOCNICI VZNIKÁ TERAPEUTICKÁ A OVOCNÁ ZÁHRADA ( + FOTO) 

 

Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica za účelom skvalitnenia práce lekárov a psychológov zakúpila softvér prevodu hlasu na písaný odborný text v oblasti medicíny, čím sa zrýchli administratíva a získa sa viac času na vyšetrenie pacientov

 

 

Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica s hrdosťou oznamuje, že jej zamestnankyni - zástupkyni primárky gerontopsychiatrického oddelenia p. Olene Maidanevych bola redakčnou radou časopisu Psychiatria pre prax udelená Cena Vladimíra Novotného za najlepšiu pôvodnú prácu/kazuistiku uverejnenú v časopise v roku 2021. Gratulujeme!

 

 

 

 

"Verejný prísľub  o nároku na uzavretie dohody o poskytnutí  jednorazového finančnéhopríspevku - Stabilizačný príspevok"

  DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU

 

 

 

 

 Návštevy pacientov

 

Psychiatrickej nemocnice Profesora Matulaya Kremnica

sú na základe rozhodnutia krízového štábu č. 11/2022

 

 

od  29.4.2022  P O  V  O  L E N É

 

 

Povolené sú návštevy pacientov na všetkých oddeleniach nemocnice

(na uzavretých staniciach v  režime A  po dohode s  ošetrujúcim lekárom)

 

 

 

 

 

 

pondelok – piatok v  čase 15:00 – 17:00 hod.

sobota, nedeľa, sviatky v  čase 13:00 – 17:00 hod.

 

 

 

 

Pri rešpektovaní nasledovných opatrení :

 

1.     Každá vstupujúca osoba je povinná pri vstupe vykonať hygienu rúk poskytnutým dezinfekčným prostriedkom

2.     Návštevy sa prednostne realizujú vo vonkajších priestoroch nemocnice (všetkých dostupných priestoroch areálu)

3.     Pri návšteve vnútorných priestoroch nemocnice je návšteva povinná si chrániť  horné dýchacie cesty respirátorom

4.     Návštevy nie sú povolené osobám chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID-19 alebo podliehajúcim karanténnym opatreniam v súvislosti s ochorením COVID -19

 

 

 

 

 

                                                                                                           Ing. Vladimír Husárček

                                                                                                                        riaditeľ

 


Peniaze pacientom nemocnice možno poslať poštovou poukážkou, alebo na účet, kde treba uviesť adresu nemocnice, meno a priezvisko pacienta, oddelenie.


 


 


č.účtu: SK42 0200 0000 3500 1363 7422

 

 

   


   


 

Informácie k hospitalizácii

Informácie k hospitalizácii Detské oddelenie

Informácie k hospitalizácii Akútne oddelenie

Informácie k hospitalizácii Chronické oddelenie

Informácie k hospitalizácii Gerontopsychiatrické oddelenie

 

 

 

 

Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya
Československej armády 234/139
967 01 Kremnica
IČO: 00 606 987
DIČ: 2020536562

 


Tel.: +421 45 6705 111 ústredňa

Fax: +421 45 6742 149

Mail:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ďalšie telefonické kontakty:

sekretariát riaditeľa:   +421 45 6705 110

námestník pre HTÚ:     +421 45 6705 133

námestníčka pre ošetrovateľstvo:     +421 45 6705 113

ekonomický úsek:     +421 45 6705 115 

úsek správy majetku:     +421 45 6705 114

úsek verejného obstarávania:     +421 45 6705 152

úsek dopravy + prevádzkový technik:    +421 45 6705 126, +421 45 6705 116