https://www.facebook.com/pnkca/videos/420888318964322/ 

 

A K T U Á L N Y   O Z N A M 

 

         Dňom 14. októbra 2021 až do odvolania je vydaný zákaz návštev na B - oddelení psychiatrickom z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie.

 

V Kremnici, 14.10.2021

 

                                                                       Ing. Vladimír Husárček

                                                                                   riaditeľ

 

 

 

U P O Z O R N E N I E

 

 

            Na základe listu ŽSR – Oblastné riaditeľstvo Zvolen, SMSÚ TO Banská Bystrica nám bolo oznámené, že

 

v dňoch 18.10.2021 od 7.00 hod. do 21.10.2021 do 08.00 hod.

bude uzatvorené železničné priecestie na železničnej stanici Kremnica z dôvodu opravy priecestia.

 

 

            Počas opravných prác dôjde k úplnej uzávierke cesty č. 2487 na opravovanom priecestí. Náhradná obchádzková komunikácia bude možná po štátnych cestách č. I/65, č. II/578 a III/2487 a 2488.

            Počas opravy bude pre peších umožnený prechod cez koľaje v žkm 252,960 – cez okrsok TO Kremnica a zároveň bude otvorená závora za železničnou stanicou, aby bolo umožnené parkovanie pre SAD Zvolen, obyvateľov mesta a zamestnancov firiem nad priecestím v smere na Nevoľné.

 

 

 

 

Návštevy pacientov Psychiatrickej nemocnice Profesora Matulaya Kremnica

od 4.10.2021

 

Na základe Systému pre monitorovanie vývoja epidémie a  prijímanie protiepidemických opatrení v  závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (choroba Covid-19) – „COVID AUTOMATU“

 

sú povolené

 

návštevy

 

pacientov všetkých oddelení Psychiatrickej nemocnice Profesora Matulaya Kremnica

 

s  výnimkou pacientov uzatvorených staníc a  pacientov v  režime A

 

pondelok - piatok v  čase 15.00 – 17.00 hod

 

sobota, nedeľa, sviatok v  čase 13.00 – 17.00 hod

 

 

1.     povolenie sa vzťahuje na návštevy:

 

a)     kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim,

b)     u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce,

c)     osôb, ktoré sú najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,

d)     osôb, ktoré sú najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,

e)     osôb, ktoré sú najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

 

2.     návštevy sú povolené osobám s prekrytými dýchacími cestami 

3.     návštevy nie sú povolené iným osobám ako uvedeným v ods. 1, napr. neočkovaným deťom 

4.     návštevy sú povinné preukázať sa pri vstupe do nemocnice dokladom oprávňujúcim k návšteve

5.     návštevy sa realizujú výlučne vo vonkajších priestoroch nemocnice – s výnimkou osôb uvedených v ods. 1 písm. a) a b)

6.     počas prítomnosti v areáli nemocnice sú návštevy aj navštívení pacienti povinní chrániť si dýchacie cesty 

7.     návštevy sú povinné dodržiavať protiepidemické opatrenia a pokyny zamestnancov nemocnice

 

 

 

Ing. Vladimír Husárček

          riaditeľ 

 

 

Poďakovanie

 

V mene celého tímu detského psychiatrického oddelenia sa chceme poďakovať sponzorom, ktorí prispeli darmi: 

 

  • rodina Jašekovcov
  • kníhkupectvo Martinus 
  • závod ELBA a.s.
  • anonymní sponzori, ktorí prispeli v podobe 

  - sladkostí

 - hračiek

 - spoločenských hier

 

 

 

Veľké ďakujeme

 

 

 

 

 

 

Balíky pacientom je možné posielať len cestou poštového kuriéra na adresu:


 


Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica


Meno a priezvisko pacienta, oddelenie


ul. Československej armády 234/139


967 01 Kremnica


 


 


Osobné veci ponechané na vrátnici personál nemocnice neprevezme !


 


 


Peniaze pacientom nemocnice možno poslať poštovou poukážkou, alebo na účet, kde treba uviesť adresu nemocnice, meno a priezvisko pacienta, oddelenie.


 


 


č.účtu: SK42 0200 0000 3500 1363 7422

 

 

   


   


 

Informácie k hospitalizácii

Informácie k hospitalizácii Detské oddelenie

Informácie k hospitalizácii Akútne oddelenie

Informácie k hospitalizácii Chronické oddelenie

Informácie k hospitalizácii Gerontopsychiatrické oddelenie

 

 

 

 

Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya
Československej armády 234/139
967 01 Kremnica
IČO: 00 606 987
DIČ: 2020536562

 


Tel.: +421 45 6705 111 ústredňa

Fax: +421 45 6742 149

Mail:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ďalšie telefonické kontakty:

sekretariát riaditeľa:   +421 45 6705 110

námestník pre HTÚ:     +421 45 6705 133

námestníčka pre ošetrovateľstvo:     +421 45 6705 113

ekonomický úsek:     +421 45 6705 115 

úsek správy majetku:     +421 45 6705 114

úsek verejného obstarávania:     +421 45 6705 152

úsek dopravy + prevádzkový technik:    +421 45 6705 126, +421 45 6705 116