Psychiatrická nemocnica profesora Matulaya
ČSA 234/139,  Kremnica

Oznámenie o výberovom konaní na miesto námestníka LPS (23.02.2018)