B-oddelenie psychiatrické (chronické)

Začiatky fungovania nášho oddelenia spadajú do roku 1962. Vtedy sa oddelenie formovalo ako ženské oddelenie.
Prebiehajúca reforma odboru psychiatrie a s tým súvisiaca reprofilizácia lôžok si vyžiadala vytvoriť oddelenie pre chronicky chorých pacientov, ktoré vzniklo 1. 1. 1995.

Z pôvodného 105 lôžkového koedukovaného oddelenia má oddelenie v súčasnosti 70 mužských lôžok, ktoré sú rozdelené medzi dve stanice ošetrovateľskej starostlivosti a to nasledovne:

          stanica B I – s kapacitou 30 lôžok (otvorené oddelenie)
          stanica B II – s kapacitou 40 lôžok (uzatvorené oddelenie)

Pacienti k hospitalizácii sú odporúčaní prostredníctvom rajónnych psychiatrov, v prípade akútneho prijatia z kontrolného vyšetrenia v rámci nemocničnej ambulancie.

K hospitalizácii prijímame okruh pacientov s následného diagnostického spektra:

          procesuálne ochorenie
          afektívne poruchy
          organické duševné poruchy
          závislosti
          poruchy osobnosti
          ochranné liečby
          mentálne retardácie

Podľa povahy ochorenia a náročnosti liečby pacientov rozdeľujeme na jednotlivé stanice.
Starostlivosť o pacientov je komunitná, súčasťou liečebného procesu sú aj ergoterapeutické aktivity na oddelení, ako aj spolupráca s resocializačno – rehabilitačným oddelením, kde sa pacienti môžu zdokonaľovať v ručných prácach, arteterapii, v stolárskej dielni, modelárskej dielni.
V rámci hospitalizácie je pacientovi poskytovaná individuálna i skupinová psychoterapia a rodinná terapia.
Ošetrovateľská starostlivosť je realizovaná v súlade s ošetrovateľským procesom.

Komplexná psychiatrická liečba zahŕňa metódy biologické, psychoterapeutické a podporné.

K uspokojeniu potrieb pacientov sú realizované kultúrne a športové aktivity, pacienti majú prístup aj k duchovnému životu.