Postup pri aplikácii zákona NR SR č. 211 / 2000
o slobodnom prístupe k informáciám1. Podávanie žiadosti a poskytnutie informácií o nemocnici, ako aj následné
   poskytnutie informácií sa riadi zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
   k informáciám .


3. Žiadosť musí byť vybavená v súlade so zákonom a pravidlami uvedenými
   v opatrení MZ SR.

4. Písomná žiadosť sa podáva na adrese:

        Riaditeľstvo
        Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya
        ul. Čsl. armády 234/139
        967 01 Kremnica

5. Žiadosť je možné podať:
         - písomne prostredníctvom pošty
         - písomne osobným podaním v podateľni nemocnice
         - ústne osobne na sekretariáte riaditeľa, alebo u jeho námestníkov
         - telefonicky v pracovných dňoch medzi 8.00 – 14.00 (+421 45 6742 144-8)
         - prostredníctvom faxu (+421 45 6742 149)
         - prostredníctvom elektronickej pošty ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

6. Úhrada nákladov na poskytnutie informácií je stanovená v sadzobníku úhrad za
   poskytovanie informácií (sadzobník úhrad)

7. Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácií je možné podať
   rozklad v lehotách stanovených zákonom na adrese:

Sekretariát
        Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya
        ul. Čsl. armády 234/139
        967 01 Kremnica

 
8. Rozklad musí obsahovať meno a adresu žiadateľa, poukázať v čom bol porušený
   zákon, čoho sa žiadateľ domáha, podpis žiadateľa. Ak žiadosť neobsahuje
   kompletne všetky údaje, riaditeľstvo rozklad odloží.