R O K   2 0 2 2

 

1)Dodávka a montáž pletivového oplotenia

Výzva č. 03/VO/2022 na predkladanie ponúk k zákazke - Dodávka a montáž pletivového oplotenia

Príloha č. 1 k Výzve č. 03/VO/2022 - Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 2 k Výzve č. 03/VO/2022 - Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka) (Príloha č. 1 k Zmluve o dielo)

Príloha č. 3 k Výzve č. 03/VO/2022 - Zmluva o dielo (návrh)

Príloha č. 4 k Výzve č. 03/VO/2022 - Vyhlásenie uchádzača

Príloha č. 5 k Výzve č. 03/VO/2022 - Výkaz výmer - rozpočet (Príloha č. 2 k Zmluve o dielo)

Príloha č. 6 k Výzve č. 03/VO/2022 - Zoznam subdodávateľov (Príloha č. 3 k Zmluve o dielo)

Príloha č. 7 k Výzve č. 03/VO/2022 - Projekt oplotenia (Príloha č. 4 k Zmluve o dielo)

Korigendum Výzvy č. 03/VO/2022 na predkladanie ponúk

 

_

 

____________________________________________________________

R O K   2 0 2 1

 

 1) Elektroinštalačný materiál

Výzva č. 06/VO/2021 Elektroinštalačný materiál

Príloha č. 1 - Cenová ponuka k Výzve č.06/VO/2021

Príloha č. 2 - Návrh Rámcovej dohody k Výzve č. 06/VO/2021

 _

2) Železiarsky, vodoinštalačný a ostatný materiál

Výzva č. 07/VO/2021 Železiarsky, vodoinštalačný a ostatný materiál

Príloha č. 1 - Cenová ponuka k Výzve č. 07/VO/2021

Príloha č. 2 - Návrh Rámcovej dohody k Výzve č. 07/VO/2021

 _

3) Kuchynské, jedálenské a iné potreby

Výzva č. 22/VO/2021 Kuchynské, jedálenské a iné potreby

Príloha č. 1 - Cenová ponuka k Výzve č. 22/VO/2021

Príloha č. 2 - Návrh Rámcovej dohody k Výzve č. 22/VO/2021

_

4) Náter strechy - GO

Výzva č. 43/VO/2021 na predkladanie ponúk k zákazke - Náter strechy - GO

Príloha č. 1 k Výzve č. 43/VO/2021 - Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 2 k Výzve č. 43/VO/2021 - Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka)

Príloha č. 3 k Výzve č. 43/VO/2021 - Zmluva o dielo (návrh)

Príloha č. 4 k Výzve č. 43/VO/2021 - Vyhlásenie uchádzača

Príloha č. 5 k Výzve č. 43/VO/2021 - Zoznam subdodávateľov

_

5) Náter strechy - GO (opakovaná)

Výzva č. 43/VO/2021 na predkladanie ponúk k zákazke - Náter strechy - GO

Príloha č. 1 k Výzve č. 43/VO/2021 - Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 2 k Výzve č. 43/VO/2021 - Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka)

Príloha č. 3 k Výzve č. 43/VO/2021 - Zmluva o dielo (návrh)

Príloha č. 4 k Výzve č. 43/VO/2021 - Vyhlásenie uchádzača

Príloha č. 5 k Výzve č. 43/VO/2021 - Zoznam subdodávateľov

 _

6) Poskytnutie služby fyzickej ochrany majetku a osôb

Výzva č. 67/VO/2021 na predkladanie ponúk k zákazke - Poskytnutie služby fyzickej ochrany majetku a osôb

Príloha č. 1 k Výzve č. 67/VO/2021 - Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 2 k Výzve č. 67/VO/2021 - Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka)

Príloha č. 3 k Výzve č. 67/VO/2021 - Zmluva o poskytovaní služieb (návrh)

Príloha č. 4 k Výzve č. 67/VO/2021 - Vyhlásenie uchádzača

Príloha č. 5 k Výzve č. 67/VO/2021 - Zoznam subdodávateľov

_

7) Rekonštrukcia suterénu budovy E

Výzva č. 72/VO/2021 na predkladanie ponúk k zákazke - Rekonštrukcia suterénu budovy E

Príloha č. 1 k Výzve č. 72/VO/2021 - Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 2 k Výzve č. 72/VO/2021 - Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka)

Príloha č. 3 k Výzve č. 72/VO/2021 - Zmluva o dielo (návrh)

Príloha č. 4 k Výzve č. 72/VO/2021 - Vyhlásenie uchádzača

Príloha č. 5 k Výzve č. 72/VO/2021 - Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 6 k Výzve č. 72/VO/2021 - Výkaz výmer - položkovitý rozpočet

Príloha č. 7 k Výzve č. 72/VO/2021 - Projektová dokumentácia

_

8) Poskytovanie servisných a konzultačných služieb na výpočtovej technike

Výzva č. 78/VO/2021 na predkladanie ponúk k zákazke Poskytovanie servisných a konzultačných služieb na výpočtovej technike

Príloha č. 1 k Výzve č. 78/VO/2021 - Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 2 k Výzve č. 78/VO/2021 - Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka)

Príloha č. 3 k Výzve č. 78/VO/2021 - Zmluva o poskytovaní servisných a konzultačných služieb v oblasti informačných technológií (návrh)

Príloha č. 4 k Výzve č. 78/VO/2021 - Vyhlásenie uchádzača

Príloha č. 5 k Výzve č. 78/VO/2021 - Zoznam subdodávateľov

 

__________________________________________________________________________

R O K   2 0 2 0

1) Poskytovanie servisných a konzultačných služieb na výpočtovej technike

 Výzva 55/VO/2020 Poskytovanie servisných a konzultačných služieb na výpočtovej technike

 Príloha č. 1 k Výzve 55/VO/2020

Korigendum výzvy 55/VO/2020 na predloženie cenovej ponuky k zákazke s nízkou hodnotou

2) Poskytovanie servisných a konzultačných služieb na výpočtovej technike

Výzva č. 131/VO/2020 Poskytovanie servisných a konzultačných služieb na výpočtovej technike

Príloha č. 1 k Výzve 131/VO/2020

3) Rekonštrukcia budovy Detského oddelenia - projektová dokumentácia

Výzva č. 35/VO/2020 Rekonštrukcia budovy Detského oddelenia - projektová dokumentácia

Príloha č. 1 k Výzve 35/VO/2020

Príloha č. 2 k Výzve 35/VO/2020

Príloha č. 3 k Výzve 35/VO/2020

Príloha č. 4 k Výzve 35/VO/2020

 _________________________________________________________________________

R O K   2 0 1 9

1) Rekonštrukcia sociálnych zariadení A2 a A3

Výzva 64/VO/2019 - Rekonštrukcia sociálnych zariadení A2 a A3

Návrh Zmluvy o dielo

Položkový rozpočet SO01

Položkový rozpočet SO02

2) Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny

Výzva 2/2019 - Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny

Príloha č. 1 k Výzve 2/2019

3) Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky

Výzva 1/2019 - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky

Príloha č. 1 k Výzve 1/2019

4) Mrazené potraviny a výrobky

Výzva 3/2019 - Mrazené potraviny a výrobky

Príloha č. 1 k Výzve 3/2019

5) Mlieko a mliečne výrobky

Výzva 4/2019 - Mlieko a mliečne výrobky

Príloha č. 1 k Výzve 4/2019

6) Pekárenské výrobky

Výzva 5/2019 - Pekárenské výrobky

Príloha č. 1 k Výzve 5/2019

 7) Zriadenie bezpečnostného oddelenia - projektové práce

Výzva 65/VO/2019 - zriadenie bezpečnostného oddelenia - projektové práce

Príloha č. 1 k Výzve 65/VO/2019 - opis predmetu zákazky

Príloha č. 2 k Výzve 65/VO/2019 - hodnotiaci formulár

Príloha č. 3 k Výzve 65/VO/2019 - návrh zmluvy o dielo

Príloha č. 4 k Výzve 65/VO/2019 - zameranie skutkového stavu:

Pôdorys 1

Pôdorys 2

Pôdorys 3

Pôdorys 4

 

 

R O K   2 0 1 8

22) Výroba, dodávka a montáž žalúzií a sieťok

Výzva 22/2018 - Výroba, dodávka a montáž žalúzií a sieťok

Príloha č. 1 k Výzve 22/2018

21) Špeciálny zdravotný materiál

Výzva 21/2018 - Špeciálny zdravotný materiál

Príloha č. 1 k Výzve 21/2018

20) Dezinfekcia

Výzva 20/2018 - Dezinfekcia

Príloha č. 1 k Výzva 20/2018

19) Čistiace prostriedky a potreby

Výzva 19/2018 - Čistiace prostriedky a potreby

Príloha č. 1 k Výzve 19/2018

18) Univerzálne darčekové poukážky

Výzva 18/2018 - Univerzálne darčekové poukážky

17) Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky

Výzva 17/2018 - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky

Príloha č. 1 k Výzve 17/2018

16) Pekárenské výrobky

Výzva 16/2018 - Pekárenské výrobky

Príloha č. 1 k Výzve 16/2018

15) Mlieko a mliečne výrobky

Výzva 15/2018 - Mlieko a mliečne výrobky

Príloha č. 1 k Výzve 15/2018

14) Mrazené potraviny a výrobky

Výzva 14/2018 - Mrazené potraviny a výrobky

Príloha č. 1 k Výzve 14/2018

13) Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny

Výzva 13/2018 - Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny

Príloha č. 1 k Výzve 13/2018

12) Medicinálne a technické plyny

Výzva 12/2018 - Medicinálne a technické plyny

Príloha č. 1 k Výzve č. 12/2018

9) Pracovná obuv

Výzva 9/2018 - Pracovná obuv

Príloha č. 1 k Výzve č. 9/2018

8) Pracovné odevy

Výzva 8/2018 - Pracovné odevy

Príloha č. 1 k Výzve č. 8/2018

7) Ovocie, zelenina, zemiaky

Výzva 7/2018 - Ovocie, zelenina, zemiaky

Príloha č. 1 k Výzve č. 7/2018

6) Kuchynské, jedálenské a iné potreby

Výzva 6/2018 - Kuchynské, jedálenské a iné potreby

Príloha č. 1 k Výzve č. 6/2018

5) Posteľná, hygienická a kuchynská bielizeň

Výzva 5/2018 - Posteľná, hygienická a kuchynská bielizeň

Príloha č. 1 k Výzve č. 5/2018

4) Čerstvé slepačie vajcia

Výzva 4/2018 - Čerstvé slepačie vajcia

Príloha č. 1 k Výzve č. 4/2018

3) Vodoinštalačný, železiarsky a ostatný materiál

Výzva 3/2018 - Vodoinštalačný, železiarsky a ostatný materiál

Príloha č. 1 k Výzve č. 3/2018

2) Elektroinštalačný materiál

Výzva 2/2018 - Elektroinštalačný materiál

Príloha č. 1 k Výzve č. 2/2018

1) Rekonštrukcia oddelenia A1

Výzva 1/2018 - Rekonštrukcia oddelenia A1

Príloha č. 1 k Výzve č. 1/2018

 

PRIESKUM TRHU 2017

1) Germicídne žiariče ventilátorové - mobilné

 Germicídne žiariče ventilátorové - mobilné - podklady k vypracovaniu cenovej ponuky

R O K   2 0 1 7

23) Elektronický dochádzkový systém

Výzva 23/2017 - Elektronický dochádzkový systém

Príloha č. 1 k Výzve č. 23/2017

22) Kancelárske potreby

Výzva 22/2017 - Kancelárske potreby

Príloha č. 1 k Výzve č. 22/2017

21) Spotrebný materiál do IKT

Výzva 21/2017 - Spotrebný materiál do IKT

Príloha č. 1 k Výzve č. 21/2017

20) Dezinfekcia

Výzva 20/2017 - Dezinfekcia

Príloha č. 1 k Výzve č. 20/2017

19) Tlačivá

Výzva 19/2017 - Tlačivá

Príloha č. 1 k Výzve č. 19/2017

18) Čistiace prostriedky a potreby

Výzva 18/2017 - Čistiace prostriedky a potreby

Príloha č. 1 k Výzve č. 18/2017

17) Špeciálny zdravotný materiál

Výzva 17/2017 - Špeciálny zdravotný materiál

Príloha č. 1 k Výzve č. 17/2017

16) Kancelárske potreby

Výzva 16/2017 - Kancelárske potreby

Príloha č. 1 k Výzve č. 16/2017

15) Pekárenské výrobky

Výzva 15/2017 - Pekárenské výrobky

Príloha č. 1 k Výzve č. 15/2017

14) Mrazené potraviny a výrobky

Výzva 14/2017 - Mrazené potraviny a výrobky

Príloha č. 1 k Výzve č. 14/2017

13) Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky

Výzva 13/2017 - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky 

Príloha č. 1 k Výzve č. 13/2017

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania

12) Bezpečnostný a kamerový systém - administratívna budova

Výzva 12/2017 - Bezpečnostný a kamerový systém - administratívna budova

11) Medicinálne a technické plyny

Výzva 11/2017 - Medicinálne a technické plyny

Príloha č. 1 k Výzve č. 11/2017

10) Pracovná obuv

Výzva 10/2017 - Pracovná obuv

Príloha č. 1 k Výzve č. 10/2017

9) Rekonštrukcia sociálnych zariadení na chronickom oddelení - II. fáza (1.NP)

Výzva 09/2017 - Rekonštrukcia sociálnych zariadení na chronickom oddelení - II. fáza (1.NP)

Príloha č. 1 k Výzve č. 09/2017

Návrh zmluvy o dielo

8) Pracovné odevy

Výzva 08/2017 - Pracovné odevy

Príloha č. 1 k Výzve č. 08/2017

7) Kuchynské, jedálenské a iné potreby

Výzva 07/2017 - Kuchynské, jedálenské a iné potreby

Príloha č. 1 k Výzve č. 07/2017

6) Posteľná, hygienická a kuchynská bielizeň

Výzva 06/2017 - Posteľná, hygienická a kuchynská bielizeň

Príloha č. 1 k Výzve č. 06/2017

5) Čerstvé slepačie vajcia

Výzva 05/2017 - Čerstvé slepačie vajcia

Príloha č. 1 k Výzve č. 05/2017

4) Ovocie, zelenina, zemiaky

Výzva 04/2017 - Ovocie, zelenina, zemiaky

Príloha č. 1 k Výzve č. 04/2017

3) Rekonštrukcia sociálnych zariadení a odpadových potrubí na chronickom oddelení

Výzva 03/2017 - Rekonštrukcia sociálnych zariadení a odpadových potrubí na chronickom oddelení

Príloha č. 1 k Výzve č. 03/2017

Návrh zmluvy o dielo

2) Vodoinštalačný, železiarsky a ostatný materiál (tovar)

Výzva 02/2017 - Vodoinštalačný, železiarsky a ostatný materiál (tovar)

Príloha č. 1 k Výzve č. 02/2017

1) Elektroinštalačný materiál

Výzva 01/2017 - Elektroinštalačný materiál

Príloha č. 1 k Výzve č. 01/2017

 

 

PRIESKUM TRHU 2016

1) Elektronický objednávací systém stravovania

Elektronický objednávací systém stravovania - podklady k vypracovaniu cenovej ponuky

2) Výmena jestvujúceho komínu a dymovodu

Výmena jestvujúceho dymovodu a komína - podklady k vypracovaniu cenovej ponuky

Príloha č. 1 - Dispozícia kotolne

Príloha č. 2 - Výkres - REZ A-A

3) Hygienické vymaľovanie interiérových priestorov OLVaS v Psychiatrickej nemocnici Prof. Matulaya

Hygienické vymaľovanie interiérových priestorov OLVaS v Psychiatrickej nemocnici Prof. Matulaya - podklady k vypracovaniu cenovej ponuky

 

 

R O K   2 0 1 6

11) Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení - elektroinštalácie a bleskozvodov budov

Výzva 11/2016 - Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení - elektroinštalácie a bleskozvodov budov

Príloha č. 1 k Výzve č. 11/2016

10) Čistiace prostriedky a potreby

Výzva 10/2016 - Čistiace prostriedky a potreby

Príloha č. 1 k Výzve č. 10/2016

9) Špeciálny zdravotnícky materiál (ŠZM)

Výzva 09/2016 - Špeciálny zdravotnícky materiál

Príloha č. 1 k Výzve č. 09/2016

8) Tlačivá

Výzva 08/2016 - Tlačivá

Príloha č. 1 k Výzve č. 08/2016 

7) Kancelárske potreby

Výzva 07/2016 - Kancelárske potreby

Príloha č. 1 k Výzve č. 07/2016

6) Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky

Výzva 06/2016 - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky

Príloha č. 1 k Výzve č. 06/2016 

5) Pekárenské výrobky

Výzva 05/2016 - Pekárenské výrobky

Príloha č. 1 k Výzve č. 05/2016 

4) Mlieko a mliečne výrobky

Výzva 04/2016 - Mlieko a mliečne výrobky

Príloha č.1 k Výzve č. 04/2016

3) Mrazené potraviny a výrobky

Výzva 03/2016 - Mrazené potraviny a výrobky

Príloha č. 1 k Výzve č. 03/2016

2) Medicinálne a technické plyny

Výzva 02/2016 - Medicinálne a technické plyny

Príloha č. 1 k Výzve č. 02/2016

1) Medicinálne a technické plyny

Výzva 01/2016 - Medicinálne a technické plyny

Príloha č. 1 k Výzve č. 01/2016

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania

 

Zákazky s nízkou hodnotou - do 06/2013

R O K   2 0 1 3

Výzva 01/2013 - Stavebné úpravy zasadacej miestnosti (prieskum trhu)

Príloha č.1 k výzve č. 1/2013

Výzva 02/2013 - Čerstvé slepačie vajcia (prieskum trhu)

Príloha č.1 k výzve č.2/2013

R O K    2 0 1 2

Výzva 01/2012 - Čerstvé slepačie vajcia "L"

Príloha č. 1 k výzve č. 01/2012

Výzva 03/2012 - Signalizačný systém (Nariadenie riaditeľa - zmena v množstvách predmetu zákazky)

Výzva 05/2012 - Kancelárske potreby

Príloha č. 1 k výzve č. 05/2012

Výzva 06/2012 - Spotrebný materiál  do IKT

Príloha č. 1 k výzve č. 06/2012

Výzva 07/2012 - Špeciálny zdravotnícky materiál

Príloha č. 1 k výzve č. 07/2012

Výzva 08/2012 - Dezinfekcia

Príloha č.1 K výzve č. 08/2012

Príloha č.1 k výzve č. 08/2012 - formát xls

Výzva 09/2012 - Čistiace prostriedky a potreby

Príloha č. 1 k výzve č. 09/2012

R O K     2 0 1 1

Výzva 01/2011 - Ovocie, zelenina, zemiaky (elektronická aukcia)

Výzva 02/2011 - Vypracovanie dokumentácie - požiarnobezpečnostná charakteristika užívaných stavieb (prieskum trhu)

Výzva 03/2011 - Jednorazové meranie emisií (prieskum trhu)

Výzva 04/2011 - Oprava omietok na fasádach budov Psychiatrickej nemocnice Prof. Matulaya (prieskum trhu)

Výzva 05/2011 - Telefónna ústredňa

Výzva 06/2011 - Čerstvé slepačie vajcia

Príloha č. 1 k výzve 06/2011

Výzva 07/2011 - Dezinfekcia

Príloha č. 1 k výzve 07/2011

Výźva 08/2011 - Čistiace prostriedky a potreby

Príloha č. 1 k výzve 08/2011

Výzva 09/2011 - Kancelárske potreby

Príloha č. 1 k výzve 09/2011

Výzva 10/2011 - Špeciálny zdravotnícky materiál

Príloha č. 1 k výzve 10/2011

R O K    2 0 1 0

Výzva 01/2010 - Kancelárske potreby

Výzva 02/2010 - Čistiace prostriedky a potreby

Výzva 03/2010 - Dezinfekcia

Výzva 04/2010 - Tlačivá

Správy o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000 € v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a predpisov

R O K   2 0 1 3

za I. štvrťrok 2013:

Číslo zákazky:

Predmet zákazky:

Hodnota zákazky:

Identifikácia úspešného

uchádzača :

01/2013

Stavebné úpravy zasadacej

miestnosti

11 543,31 € s DPH

(9 619,42 € bez DPH)

REMESLO stav, s.r.o.

Priemyselná 12

965 01 Žiar nad Hronom

02/2013 Čerstvé slepačie vajcia

6 249,60 € s DPH

(5 208,00 € bez DPH)

INMEDIA, spol. s r.o.

Námestie SNP 11

960 01 Zvolen

R O K    2 0 1 2 

za I. štvrťrok 2012:

Číslo zákazky: 

Predmet zákazky: 

Hodnota zákazky: 

Identifikácia úspešného

uchádzača :

01/2012 

Čerstvé slepačie vajcia

(dodávka počas obdobia od

01.04.2012 do 31.03.2013)

9 000,00 € s DPH 

(7 500,00 € bez DPH)

SHP a.s.

Červenej armády 1191

039 01 Turčianske Teplice 

za II. štvrťrok 2012:

Číslo zákazky:  Predmet zákazky:  Hodnota zákazky: 

Identifikácia úspešného

uchádzačka: 

02/2012 

Podlahová krytina PVC pre

BO (zo sponzorských financií)

   5 432,88 € s DPH 

(4 527,40 € bez DPH)

LINOTEX s.r.o.

Obchodná 2504

913 21 Trenčianska Turná

03/2012 

Signalizačný systém 

   1 564,56 € s DPH

(1 303,80 € bez DPH) 

tnTEL s.r.o.

Zlatovská 31

911 75 Trenčín 

za IV. štvrťrok 2012:

Číslo zákazky: Predmet zákazky: Hodnota zákazky:

Identifikácia úspešného

uchádzačka:

05/2012

Kancelárske potreby

(dodávka počas obdobia od

01.01.2013 do 31.12.2013)

3 330,49 € s DPH

(2 775,41 € bez DPH)

ŠEVT a.s.

Plynárenská 6

821 09 Bratislava

Prevádzka: B. Bystrica

06/2012

Spotrebný materiál do IKT

(dodávka počas obdobia od

01.01.2013 do 31.12.2013)

4 803,60 € s DPH

(4 003,00 € bez DPH)

Infosystémy spol. s r.o.

ČSA 270/70

967 01 Kremnica

07/2012

Špeciálny zdravotnícky materiál

(dodávka počas obdobia od

01.01.2013 do 31.12.2013)

5 394,09 € s DPH

(4 661,52 € bez DPH)

Vidra a spol. s r.o.

Štrková 8

011 96 Žilina

08/2012

Dezinfekcia

(dodávka počas obdobia od

01.01.2013 do 31.12.2013)

10 564,56 € s DPH

(8 803,80 € bez DPH)

Vidra a spol. s r.o.

Štrková 8

011 96 Žilina

09/2012

Čistiace prostriedky a potreby

(dodávka počas obdobia od

01.01.2013 do 31.12.2013)

4 476,79€ s DPH

(3 730,66 € bez DPH)

Delux-SM s.r.o.

1.mája 939

952 01 Vráble

R O K    2 0 1 1 

za I. štvrťrok 2011:

Číslo zákazky: Predmet zákazky:  Hodnota zákazky: 

Identifikácia úspešného

uchádzača: 

01/2011  Ovocie, zelenina, zemiaky 

12 374,00 € s DPH

(10 311,67 € bez DPH) 

GPM VOZ, s.r.o.

Neresnícka cesta 3418/72

960 01 Zvolen 

za II. štvrťrok 2011:

Číslo zákazky:  Predmet zákazky:  Hodnota zákazky: 

Identifikácia úspešného

uchádzača: 

 04/2011

Oprava omietok na fasádach budov

Psychiatrickej nemocnice

Prof. Matulaya 

 23 990,00 € s DPH

(19 991,67 € bez DPH)

BEZÁK - kompletné stavebné práce

Stanislav Bezák

Banská cesta 1170

967 01 Kremnica 

za III. štvrťrok 2011:

Číslo zákazky:  Predmet zákazky:  Hodnota zákazky:  Identifikácia úspešného uchádzača: 
 05/2011 Telefónna ústredňa 

11 552,54 € s DPH

(9 627,12 € bez DPH) 

TESLA Liptovský Hrádok a.s.

Pálenica 53/79, 033 17 Liptovský Hrádok 

za IV. štvrťrok 2011:

Číslo zákazky: Predmet zákazky: Hodnota zákazky: 

Identifikácia úspešného

uchádzača: 

 06/2011

Čerstvé slepačie vajcia

(dodávka počas obdobia od

1.11.2011 do 31.10.2012) 

4 400 € s DPH 

(3 667 € bez DPH) 

INMEDIA spol. s r.o.

Námestie SNP č. 11

960 01 Zvolen 

 07/2011

Dezinfekcia

(dodávka počas obdobia od

01.01.2012 do 31.12.2012) 

7 923,96 € s DPH

(6 603,30 € bez DPH) 

 VIDRA a spol. s r.o.

Štrková 8

011 96 Žilina

 08/2011

Čistiace prostriedky a potreby

(dodávka počas obdobia od

01.01.2012 do 31.12.2012) 

5 093,83 € s DPH

(4 244,86 € bez DPH) 

DeLUX-SM s.r.o.

1. mája 939

952 01 Vráble 

 09/2011

Kancelárske potreby

(dodávka počas obdobia od

01.01.2012 do 31.12.2012) 

3 152,25 € s DPH

(2 626,89 € bez DPH) 

ŠEVT a.s.

Plynárenská 6

821 09 Bratislava

Prevádzka: Banská Bystrica 

 10/2011

Špeciálny zdravotnícky

materiál 

(dodávka počas obdobia od

01.01.2012 do 31.12.2012)

4 179,58 € s DPH

(3 667,44 € bez DPH) 

VIDRA a spol. s r.o.

Štrková 8

011 96 Žilina