PRIESKUM TRHU 2016

Umývačka riadu priechodná - podklady k vypracovaniu cenovej ponuky

ROK 2016

8) Pracovné odevy

Výzva 08/2016 - Pracovné odevy

Príloha č. 1 k Výzve č. 08/2016

7) Pracovná obuv

Výzva 07/2016 - Pracovná obuv

Príloha č.1 k Výzve č. 07/2016

Vysvetľovanie - Pracovná obuv

6) Kuchynské, jedálenské a iné potreby

Výzva 06/2016 - Kuchynské, jedálenské a iné potreby

Príloha č. 1 k Výzve č. 06/2016

5) Posteľná, hygienická a kuchynská bielizeň

Výzva 05/2016 - Posteľná, hygienická a kuchynská bielizeň

Príloha č. 1 k Výzve č. 05/2016

4) Čerstvé slepačie vajcia

Výzva 04/2016 - Čerstvé slepačie vajcia

Príloha č. 1 k Výzve č. 04/2016

3) Ovocie, zelenina, zemiaky

Výzva 03/2016 - Ovocie, zelenina, zemiaky

Príloha č. 1 k Výzve č. 03/2016

2) Vodoinštalačný, železiarsky a ostatný materiál

Výzva 02/2016 - Vodoinštalačný, železiarsky a ostatný materiál

Príloha č. 1 k Výzve č. 02/2016

1) Elektroinštalačný materiál

Výzva 01/2016 - Elektroinštalačný materiál

Príloha č. 1 k Výzve č. 01/2016

ROK 2015

17) Špeciálny zdravotnícky materiál (ŠZM)

Výzva 17/2015 - ŠZM

Príloha č. 1 k Výzve č. 17/2015

16) Čistiace prostriedky a potreby

Výzva 16/2015 - Čistiace prostriedky a potreby 

Príloha č. 1 k Výzve č. 16/2015

15) Tlačivá

Výzva 15/2015 - Tlačivá

Príloha č. 1 k Výzve č. 15/2015

14) Kancelárske potreby

Výzva 14/2015 - Kancelárske potreby 

Príloha č. 1 k Výzve č. 14/2015

13) Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky

Výzva 13/2015 - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky

Príloha č. 1 k Výzve č. 13/2015

12) Pekárenské výrobky

Výzva 12/2015 - Pekárenské výrobky

Príloha č. 1 k Výzve č. 12/2015

11) Mlieko a mliečne výrobky 

Výzva 11/2015 - Mlieko a mliečne výrobky

Príloha č. 1 k Výzve č. 11/2015

10) Mrazené potraviny a výrobky

Výzva 10/2015 - Mrazené potraviny a výrobky

Príloha č. 1 k Výzve č. 10/2015 

9) Pracovná obuv

Výzva 09/2015 - Pracovná obuv 

Príloha č. 1 k Výzve č. 09/2015

8) Pracovné odevy

Výzva 08/2015 - Pracovné odevy

Príloha č. 1 k Výzve č. 08/2015 

Vysvetľovanie - Pracovné odevy

7) Posteľná, hygienická a kuchynská bielizeň

Výzva 07/2015 - Posteľná, hygienická a kuchynská bielizeň

Príloha č. 1 k Výzve č. 07/2015 

6) Čerstvé slepačie vajcia

Výzva 06/2015 - Čerstvé slepačie vajcia

Príloha č. 1 k Výzve č. 06/2015

5) Kuchynské, jedálenské a iné potreby

Výzva 05/2015 - Kuchynské, jedálenské a iné potreby

Príloha č. 1 k Výzve č. 05/2015

4) Ovocie, zelenina, zemiaky

Výzva 04/2015 - Ovocie, zelenina, zemiaky

Príloha č. 1 k Výzve č. 04/2015

3) Vodoinštalačný, železiarsky a ostatný materiál

Výzva 03/2015 - Vodoinštalačný, železiarsky a ostatný materiál

Príloha č. 1 k Výzve č. 03/2015

2) Elektroinštalačný materiál

Výzva 02/2015 - Elektroinštalačný materiál

Príloha č. 1 k Výzve č. 02/2015

Vysvetľovanie

ROK 2014

17) Tlačivá

Výzva 17/2014 - Tlačivá

Príloha č. 1 k Výzve č. 17/2014 

16) Kancelárske potreby

Výzva 16/2014 - Kancelárske potreby 

Príloha č. 1 k Výzve č. 16/2014

15) Špeciálny zdravotnícky materiál (ŠZM)

Výzva 15/2014 - ŠZM 

Príloha č. 1 k Výzve č. 15/2014

14) Spotrebný materiál do IKT

Výzva 14/2014 - Spotrebný materiál do IKT

Príloha č. 1 k Výzve č. 14/2014

13) Dezinfekcia

Výzva 13/2014 - Dezinfekcia

Príloha č. 1 k Výzve č. 13/2014

12) Čistiace prostriedky a potreby

Výzva 12/2014 - Čistiace prostriedky a potreby

Príloha č.1 k Výzve č. 12/2014

11) Pekárenské výrobky

Výzva 11/2014 - Pekárenské výrobky

Príloha č. 1 k Výzve č. 11/2014

10) Mrazené potraviny a výrobky

Výzva 10/2014 - Mrazené potraviny a výrobky 

Príloha č. 1 k Výzve č. 10/2014

9) Pracovná obuv

Výzva 9/2014 - Pracovná obuv 

Príloha č. 1 k Výzve č. 9/2014

8) Pracovné odevy

Výzva 8/2014 - Pracovné odevy 

Príloha č. 1 k Výzve č. 8/2014 

7) Revízie elektrických zariadení a ručného náradia

Výzva 07/2014 - Revízie elektrických zariadení a ručného náradia

Príloha č. 1 k Výzve č. 07/2014

6) Kuchynské, jedálenské a iné potreby

Výzva 06/2014 - Kuchynské, jedálenské a iné potreby 

Príloha č. 1 k Výzve č. 06/2014

5) Posteľná, hygienická a kuchynská bielizeň

Výzva 05/2014 - Posteľná, hygienická a kuchynská bielizeň

Príloha č. 1 k Výzve č. 05/2014 

4) Vodoinštalačný, železiarsky a ostatný materiál (tovar)

Správa o zákazke

Informácia o zadaní zákazky (§ 9 ods. 9 ZVO)

Výzva 04/2014 - Vodoinštalačný, železiarsky a ostatný materiál (tovar)

Príloha č. 1 k Výzve č. 04/2014

3) Čerstvé slepačie vajcia "L"

Správa o zákazke

Informácia o zadaní zákazky (§ 9 ods. 9 ZVO)

Výzva 03/2014 - Čerstvé slepačie vajcia "L"

Príloha č. 1 k Výzve č. 03/2014

2) Elektroinštalačný materiál

Správa o zákazke

Informácia o zadaní zákazky (§ 9 ods. 9 ZVO)

Výzva 02/2014 - Elektroinštalačný materiál

Príloha č. 1 k Výzve č. 02/2014

1) Ovocie, zelenina, zemiaky

Správa o zákazke

Informácia o zadaní zákazky (§ 9 ods. 9 ZVO)

Výzva 01/2014 - Ovocie, zelenina, zemiaky

Príloha č. 1 k Výzve č. 01/2014

ROK 2013

Informácia o zadaní zákazky - Dezinfekcia

Výzva  08/2013 - Dezinfekcia

Príloha č. 1 k Výzve 8/2013

Informácia o zadaní zákazky - Špeciálny zdravotnícky materiál

Výzva 07/2013 - Špeciálny zdravotnícky materiál

Príloha č. 1 k Výzve 7/2013

Informácia o zadaní zákazky - Spotrebný materiál do IKT

Výzva 06/2013 - Spotrebný materiál do IKT

Príloha č. 1 k Výzve 6/2013

Informácia o zadaní zákazky - Čistiace prostriedky a potreby

Výzva 05/2013 - Čistiace prostriedky a potreby

Príloha č. 1 k Výzve 5/2013

Informácia o zadaní zákazky - Kancelárske potreby

Výzva 04/2013 - Kancelárske potreby

Príloha č. 1 k Výzve 4/2013

Výzva 03/2013 - Smažiaca panvica - elektrická (prieskum trhu)

Informácia o zadaní zákaziek s hondotou nad 1 000 € v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a predpisov

ROK 2013

Číslo zákazky

Deň zverejnenia

Predmet zákazky 

Predpokladaná hodnota zákazky 

Termín zadania zákazky 

4/2013  04,11,2013  Kancelárske potreby  5 000,- € bez DPH  05.12.2013 
5/2013  04,11,2013  Čistiace prostriedky a potreby  8 000,- € bez DPH  05.12.2013 
6/2013  04,11,2013  Spotrebný materiál do IKT  8 000,- € bez DPH  03.12.2013 
7/2013  04,11,2013  Špeciálny zdravotnícky materiál  7 000,- € bez DPH  18.12.2013 
8/2013  04,11,2013  Dezinfekcia  9 000,- € bez DPH  18.12.2013