Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Na základe zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  („zákon“), bola vydaná interná smernica IS-4.PA-PSČ - Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa, je na základe § 10 ods. 1  zákona manažér kvality PN Kremnica.

 Oznámenie / podnet  v zmysle uvedeného zákona je možné podať:


-  osobne / ústne do záznamu v kancelárii manažéra kvality – zodpovednej osoby

-   písomne na adresu:           Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya

                                               ČSA 234/139

                                               967 01 Kremnica

Písomné oznámenie sa podáva v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať - Protispoločenská činnosť“.

-  elektronickou formou na emailovú adresu :   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Táto emailová adresa je dostupná 24 hodín denne.