Gerontopsychiatrické oddelenie
 
Oddelenie bolo založené v apríli r. 1985, t. č. sa celkový počet lôžok 65 delí na tri stanice a to nasledovne:
 
           20 lôžok – G I (kľudná stanica – otvorené oddelenie)
           23 lôžok – G II muži (uzatvorené oddelenie)
           22 lôžok – G II ženy (uzatvorené oddelenie)
 
Pacienti sú na oddelenie prijímaní na doporučenie rajónnych psychiatrov. V akútnych stavoch je možné prijať pacienta i bez doporučenia. Jedná sa o pacientov s diagnózou : demencia, schizofrénia, schizoafektívne poruchy, bipolárne afektívne poruchy, organické poruchy, poruchy osobnosti, neurotické poruchy, syndrómy závislosti od alkoholu a liekov. Liečba obsahuje farmakologické, biologické, psychoterapeutické a ECT postupy.
Podľa náročnosti liečby, diagnóz a celkového stavu pacientov sú pacienti zadeľovaní na jednotlivé stanice (ošetrovacie jednotky).
Dve ošetrovacie jednotky tvoria klienti nad 60 rokov, imobilní, inkontinetní s rôznymi somatickými ochoreniami, kde je práca veľmi namáhavá po fyzickej aj psychickej stránke. Tretiu ošetrovateľskú jednotku tvoria klienti prevažne mobilní, sebestační. Majú vytvorené domácke prostredie a súčasťou ich liečebného procesu sú aj ergoterapeutické aktivity v jednotlivých dielňach : ručné práce, stolárska dielňa, muzikoterapia, psychická i somatická rehabilitácia. Na stanici G I. sa prevádza individuálna a skupinová psychoterapia, psychoedukácia je individuálna. Pre uspokojenie potrieb pacientov umožňujeme kultúrne a duchovné vyžitie
 
Spoločným úsilím zdravotníckych pracovníkov na našom oddelení je pozitívne ovplyvňovať priebeh ochorenia a kvalitu života chorého pričom sa riadime etickými zásadami a rešpektujeme práva pacientov.